fbpx
CAO ĐẲNG NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

Cao đẳng nâng cao chuyên ngành Quản lý Du lịch và khách sạn cấp bẳng bởi NIM nhằm tập trung vào xu hướng và sự phát triển mới nhất trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Khóa học này cung cấp cho sinh viên một nghiên cứu chuyên sâu về ngành du lịch và khách sạn. Đó là lý tưởng cho các cá nhân muốn nâng cao năng lực chuyên môn của họ và được thiết kế để trang bị cho họ kiến thức quản lý để đón nhận những thách thức của thương mại.