fbpx
CHỨNG CHỈ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

(Cấp bằng bởi Học viện quản lý Nanyang)

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các kỹ năng liên quan đến kinh doanh như giao tiếp, quản lý và kỹ năng kế toán. Khóa học này đặc biệt hữu ích như một chương trình nền tảng cho sinh viên để chuẩn bị cho bậc giáo dục đại học.