Home / TRUNG TÂM TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ CỰU HỌC SINH VIÊN

TRUNG TÂM TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ CỰU HỌC SINH VIÊN

Trung tâm tư vấn nghề nghiệp và cựu sinh viên NIM sẽ chuẩn bị cho các sinh viên và cựu sinh viên của chúng tôi sẵn sàng bước vào thị trường lao động bằng cách:
bạn hãy chọn ngày và giờ ưa thích của bạn trên tài khoản Facebook/Instagram account*, của chúng tôi và nhập thông tin sau vào phần “Ghi chú cuộc hẹn“.

Để đặt lịch hẹn

    Upon successful registration, a confirmation email will be sent to you within 3 working days

    *Please note that the one-to-one career coaching session is only available to our current students and alumni. As such, we do not accept bookings without the above-required information.