fbpx
Trung Tâm Tư Vấn Nghề Nghiệp Và Cựu Học Sinh Viên

Trung tâm tư vấn nghề nghiệp và cựu sinh viên NIM sẽ chuẩn bị cho các sinh viên và cựu sinh viên của chúng tôi sẵn sàng bước vào thị trường lao động bằng cách:

  • Hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và tổ chức sự nghiệp mà họ quan tâm.
  • Cung cấp và tư vấn về các khóa học hoặc hội thảo ngoại khóa.
  • Tạo nền tảng cho các cơ hội kết nối với nhà tuyển dụng.
  • Đóng vai trò tư vấn các công việc phù hợp cho sinh viên

Chương trình tư vấn nghề nghiệp một-một vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Để đặt lịch hẹn, bạn hãy chọn ngày và giờ ưa thích của bạn trên tài khoản Facebook/Instagram account*, của chúng tôi và nhập thông tin sau vào phần “Ghi chú cuộc hẹn“.
1. Họ và tên
2. Mã số sinh viên
3. Địa chỉ email
4. Tiêu đề khóa học
5. Năm tốt nghiệp (dành cho cựu sinh viên)

Sau khi đăng ký thành công, một email xác nhận sẽ được gửi cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

* Xin lưu ý rằng phiên tư vấn nghề nghiệp một-một chỉ dành cho sinh viên và cựu sinh viên hiện tại của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không chấp nhận đặt lịch hẹn mà không có thông tin bắt buộc ở trên.