fbpx
Thủ Tục Nhập Học – Sinh Viên Nước Ngoài

Sinh viên quốc tế có thể sử dụng Bảng kiểm tra danh mục hồ sơ để giúp sinh viên chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, yêu cầu bởi NIM. Để in danh mục, vui lòng nhấp tại đây.

Sinh viên đến từ các nước có yêu cầu VISA, sẽ được yêu cầu bổ sung thêm những tài liệu về tài chính.

Hồ sơ yêu cầu như sau:

Tất cả sinh viên dưới 18 tuổi cần có người giám hộ ký giám hộ tất cả các đơn.

Tất cả giấy tờ khi hoàn tất sẽ được gửi đến trường bằng 3 hình thức: thư điện tử, fax hoặc bưu điện và được xác nhận bởi đại diện tuyển sinh của NIM.