fbpx
Câu hỏi thường gặp và các đường link hữu ích

Học viện Quản lý Nanyang là một tổ chức Giáo dục Tư nhân (PEI) đã đăng ký với Tổ chức Giáo dục Tư nhân (CPE), được chứng nhận Edutrust Provisional và cung cấp nhiều khóa học từ chứng chỉ cho đến cấp độ thạc sĩ.

Ủy ban giáo dục tư nhân

Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) đã được Hội đồng SkillFuture Singapore (SSG) chỉ định vào tháng 10 năm 2016 để thực hiện các chức năng và quyền hạn của mình liên quan đến giáo dục tư nhân theo Đạo luật Giáo dục Tư nhân. CPE được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên tận tâm từ SSG để điều chỉnh ngành, cung cấp dịch vụ sinh viên, giáo dục người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các nỗ lực phát triển năng lực để nâng cao các tiêu chuẩn trong ngành giáo dục tư nhân địa phương.

Khung đăng ký nâng cao

Theo Đạo luật Giáo dục Tư nhân Singapore, Khung Đăng ký Nâng cao (ERF) nêu ra các yêu cầu đăng ký bắt buộc và nghĩa vụ lập pháp của các tổ chức giáo dục tư nhân hoạt động tại Singapore. NIM được đăng ký theo ERF.

Chương trình chứng nhận EduTrust

Chương trình chứng nhận EduTrust (EduTrust) là một chương trình đảm bảo chất lượng do CPE quản lý cho các trường tư thục tại Singapore. Nó nhằm mục đích phân biệt các trường tư có khả năng duy trì một tiêu chuẩn chất lượng cao trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục nói chung và cải tiến liên tục để mang đến kết quả học tập tích cực.

NIM đã đạt được chứng nhận Edutrust Provisional.

CPE công bố thông tin về Chương trình chứng nhận Edutrust và Chương trình bảo hiểm học phí. Thông tin tìm thấy trên trang web của CPE sẽ trả lời các câu hỏi về:

 • Edutrust là gì?
 • Những lợi ích của việc học tập tại một học viện được chứng nhận Edutrust là gì?
 • Cần chú ý điều gì trong hợp đồng sinh viên?
 • Chương trình hiểm học phí là gì?

Để biết thêm thông tin về CPE, ERF, Chương trình chứng nhận Edutrust, Chương trình bảo vệ phí, hãy truy cập www.ssg-wsg.gov.sg.

 

Các liên kết hữu ích

 1. Ủy ban giáo dục tư nhân
 2. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
 3. Bộ giáo dục
 4. Đại sứ quán tại Singapore
 5. Đối tác học thuật của NIM – Đại học West of Scotland
 6. Đối tác học thuật của NIM – Đại học York St John
 7. Quy định giáo dục tư nhân, khoản 28
 8. Cập nhật về tình hình COVID-19 ở Singapore