CHỨNG CHỈ DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Awarding Institution

Mục tiêu khoá học

Sinh viên hoàn thành chương trình Chứng chỉ dự bị đại học quốc tế sẽ có được những nền tảng, kiến thức và kỹ năng về:
 
 • Nguyên tắc cơ bản của quản lý
 • Nguyên tắc kế toán
 • Toán kinh doanh
 • Kĩ năng giao tiếp
 • Tiếng Anh tổng quát
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Khởi đầu ngay với Kỹ năng Kinh doanh

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản chính về kỹ năng quản lý, kế toán, phân tích và giao tiếp.

Chuẩn bị cho kỳ thi học thuật IELTS

Chuẩn bị kỹ năng ngôn ngữ cho các mục tiêu học tập tiếp theo của bạn.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được đào tạo hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên được tiếp cận với các giảng viên có trình độ tại địa phương và các nguồn học thuật được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Việc học diễn ra thông qua sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên bao gồm ghi chú bài giảng và đọc tài liệu tham khảo trong sách, xuất bản, các bài báo và trang web.
Đánh giá
Việc đánh giá cho các mô-đun bao gồm phân công bài tập và kiểm tra viết. Các bài tập trong môn học có thể bao gồm các bài kiểm tra, bài tập thực tế, dự án nghiên cứu và / hoặc hướng dẫn.
Bằng cấp
Sau khi vượt qua tất cả 7 học phần, sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ dự bị đại học quốc tế của Học Viện quản lý Nanyang.
Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm 7 mô-đun.
 1. Tiếng Anh tổng quát – Sơ cấp
 2. Tiếng Anh tổng quát – Trung cấp
 3. Tiếng Anh tổng quát – Nâng cao
 4. Nguyên tắc cơ bản của quản lý
 5. Nguyên lý kế toán
 6. Toán kinh doanh
 7. Kĩ năng giao tiếp
Để biết thông tin chi tiết về các mô-đun, xin vui lòng bấm vào đây.

 • Thời gian học: 12 tháng (toàn thời gian)
 • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 30
Qualifications
 • 2 GCE-O Level hoặc hoàn thành lớp 9 đến lớp 10
 • IELTS 3.5 hoặc tương đương
 • Ứng viên không đáp ứng đủ điều kiện anh văn đầu vào sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh NIM.
 • Ứng viên đủ 15 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn.
Học phí
Học phí
$11,000.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí thi
$600.00
Sách vở và học liệu
$540.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$13,140.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$14,059.80
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn được tính bằng đô la Singapore.