CHỨNG CHỈ CƠ BẢN VỀ CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ NHỎ

(Cấp bằng bởi Học viện quản lý Nanyang)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Awarding Institution

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có thể:
 
 • Đạt được sự hiểu biết cơ bản về các lý thuyết phát triển của trẻ khi làm việc với trẻ em;
 • Cung cấp một mối quan hệ ấm áp, quan tâm và đáp ứng trong quản lý lớp học và giám sát trẻ em;
 • Hỗ trợ việc chuẩn bị và tham gia thực hiện các hoạt động đơn giản và trải nghiệm học tập với trẻ em;
 • Có được kiến thức về yêu cầu sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em;
 • Thực hiện các thói quen chăm sóc, nghi lễ và giao tiếp; và
 • Đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của mình như một người chăm sóc.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Được công nhận bởi ECDA

Khóa học này được công nhận bởi Cơ quan Phát triển Mầm non (ECDA) tại Singapore.

Thực hành giảng dạy có giám sát (60 giờ)

Có được những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về ngành trong khi hoàn thành thực hành giảng dạy có giám sát tại các trung tâm mầm non địa phương.

Phụ cấp từ Chính phủ

Nhận các khoản trợ cấp phụ của chính phủ lên đến 70% trên học phí của khóa học. (Điều khoản và điều kiện áp dụng)

Chương trình 3 tháng

Hoàn thành chương trình trong vòng 3 tháng.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này hoàn toàn được giảng dạy tại Singapore. Sinh viên sẽ có quyền tiếp cận các giảng viên địa phương và các nguồn tài nguyên được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Trong quá trình học, sinh viên sẽ trải qua các chế độ giảng dạy khác nhau. Chúng bao gồm các bài giảng trên lớp bằng cách sử dụng slide PowerPoint, bài giảng, thảo luận và thuyết trình nhóm, phản xạ cá nhân, đóng vai, khám phá lớp học, tìm hiểu và thực hành sư phạm và sử dụng công nghệ truyền thông thông tin.
Đánh giá
Học sinh sẽ được đánh giá dựa trên nghiên cứu các trường hợp, đóng vai, dự án, báo cáo bằng văn bản và bài luận, thuyết trình và thực hành.
Cấp bằng
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp Chứng chỉ cơ bản về Chăm sóc và giáo dục mầm non của Học Viện Quản lý Nanyang

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Trợ giảng Giáo viên mầm non

Nhà phát triển chương trình giảng dạy (Trường quốc tế)

Giáo dục trẻ sơ sinh - Quan thoại (Trường quốc tế)

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Các Mô-đun:
 
 1. Hướng dẫn và phát triển trẻ em (30 giờ)
 2. Phương pháp tiếp cận sáng tạo để chăm sóc và học tập (35 giờ)
 3. An toàn, Sức khỏe và Dinh dưỡng (25 giờ)
 4. Phát triển chuyên môn (20 giờ)
 5. Làm việc với gia đình (10 giờ)
 6. Thực hành giảng dạy được giám sát (60 giờ)
Để biết thông tin chi tiết về các mô-đun, xin vui lòng bấm vào đây.
 
 • Thời lượng: 3 tháng (Toàn thời gian) | 5 tháng (Bán thời gian) Khóa học này bao gồm 120 giờ lý thuyết và 60 giờ thực hành.
 • Tỷ lệ giáo viên – sinh viên trung bình: 1:30
Qualifications
 • Ứng viên phải đủ 15 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn
 • Hoàn thành ít nhất Secondary 2 (tương đương với lớp 8 tại Việt Nam)

Lưu ý: Phải có tài liệu chứng minh 8 năm học chính quy.

*Các học viên không thể xuất trình các hồ sơ được yêu cầu sẽ phải làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của NIM và / hoặc thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn.
Học phí
Học phí
$1,500.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$1,850.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$1,979.50
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.