fbpx
Cử nhân (danh dự) chuyên ngành quản lý Du lịch và khách sạn quốc tế (Top-Up) (Tạm dừng tuyển sinh)

(Cấp bằng bởi York St John University)

Cử nhân (danh dự) chuyên ngành Quản lý Du lịch & Khách sạn Quốc tế (Top-Up) tạo cơ hội cho sinh viên có bằng cấp liên quan trước đó tham gia vào chương trình một năm để lấy bằng cử nhân danh dự. Khi tham gia chương trình, sinh viên được yêu cầu phải có kiến thức nâng cao về Quản lý Du lịch và Khách sạn Quốc tế tương đương với việc hoàn thành năm thứ hai tại Đại học Vương quốc Anh.

Khóa học này sẽ mở rộng kiến thức của bạn về các nguyên tắc và thực hành quản lý trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Quản lý cũng là về con người, và chúng tôi sẽ cho phép bạn phát triển các kỹ năng của riêng mình với tư cách là một người chơi, một thành viên nhóm và cuối cùng là người quản lý của những người khác. Toàn cầu hóa đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các nhà quản lý, những người có thể áp dụng quan điểm quốc tế trong kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.