Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

Chương trình tiếng Anh tổng quát bao gồm sự tiến bộ dần dần với bốn kỹ năng của ngôn ngữ. Nhận thức được tầm quan trọng và cũng là khó khăn khi học một ngôn ngữ khác, chương trình Tiếng Anh của chúng tôi được thiết kế một cách có hệ thống với các mức độ thành thạo khác nhau.