Khoa Kỹ Thuật

Khoa kỹ thuật tập trung vào các cách tiếp cận sáng tạo trong giáo dục kỹ thuật nơi sinh viên tham gia vào các dự án cơ bản và ứng dụng tiên tiến về công nghệ thông tin kỹ thuật, hệ thống cơ sở hạ tầng, mô hình hóa và trực quan hóa, quản lý kiến thức cho các hệ thống hỗ trợ quyết định và các công nghệ tiên tiến khác. Bản chất liên ngành của kỹ thuật khuyến khích sinh viên bổ sung các khóa học tiếp theo tại Học viện Quản lý Nanyang như Quản lý Ứng dụng và Nghiên cứu Kinh doanh.

Sinh viên học tại Khoa kỹ thuật sẽ học các phương pháp để xây dựng các dự án trong cả lĩnh vực Xây dựng và Thiết kế, bằng cách kiểm soát hiệu quả chi phí và thời gian dự án, đồng thời đáp ứng các tiêu chí an toàn, chất lượng, môi trường và các tiêu chí khác. Những phương pháp được dạy tạo ra cho sinh viên tốt nghiệp những cơ hội để hỗ trợ phát triển những cái mới.

 

Tại sao nên học tại Khoa kỹ thuật của Học viện Quản lý Nanyang?

Khoa kỹ thuật cung cấp sự đa dạng và sinh động về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm học tập cho sinh viên về:

► Áp dụng bí quyết kỹ thuật của họ trong ngành kỹ thuật.
► Một xã hội phong phú và đa chủng tộc, nơi sinh viên tăng cường các cuộc gặp gỡ giữa các cá nhân
► Đắm chìm trong một lĩnh vực công nghiệp được thúc đẩy bởi một loạt các chuyên gia.

 

Các khóa học