fbpx
CAO ĐẲNG NÂNG CAO KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Được cấp bằng bởi Học viện Quản lý Nanyang)

Với việc tự cơ cấu lại ngành xây dựng để dựa trên tri thức và định hướng năng suất, nhu cầu về một thế hệ nhà thầu phụ chuyên gia mới dựa trên kiến thức, giám sát công trường hoặc chuyên gia xây dựng có đủ kỹ năng thực tế và kiến thức kỹ thuật. Khóa học này sẽ trang bị cho sinh viên một nền tảng vững chắc và bao quát rộng rãi về tất cả các khía cạnh của công trình để họ có thể tiếp tục đạt được các trình độ cao hơn.