CAO ĐẲNG NÂNG CAO VỀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

(Cấp bằng bởi Học viện Quản lý Nanyang)

Trong kỹ thuật và khoa học xã hội, thuật ngữ môi trường xây dựng, dùng để chỉ môi trường do con người tạo ra, cung cấp bối cảnh cho hoạt động của con người, có quy mô từ các tòa nhà đến thành phố và hơn thế nữa. Nó đã được định nghĩa là “không gian do con người tạo ra, trong đó con người sống, làm việc và tái tạo hàng ngày. Môi trường được xây dựng bao gồm các địa điểm và không gian do con người tạo ra hoặc sửa đổi để phục vụ nhu cầu ăn ở, tổ chức và đại diện của họ.

 

Khóa học này là một chương trình giới thiệu có chủ đích, nhỏ gọn và tương tác với lĩnh vực Môi trường xây dựng. Với nội dung được đồng phát triển bởi các cá nhân và nhóm trong lĩnh vực Môi trường xây dựng, chương trình mang đến cho người tham gia những trải nghiệm sâu sắc và phong phú. Nó bao gồm một số lĩnh vực trọng tâm chính, nền tảng của lĩnh vực Môi trường xây dựng, hệ sinh thái và những thách thức của lĩnh vực này, các lộ trình chuyên môn và phát triển năng lực, cũng như triển vọng và triển vọng.