fbpx
Khoa Giáo Dục Mầm Non

Các chương trình được cung cấp bởi Khoa giáo dục mầm non

Các chương trình được cung cấp bởi Khoa Giáo dục Mầm non được thiết hoàn chỉnh nhằm tăng cường và phát triển các kiến thức và kỹ năng cần thiết của các nhà giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục mầm non, trang bị cho họ những yếu tố cần thiết và đẩy đủ nhất khi làm việc với trẻ em, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi có một đội ngũ giảng viên tận tâm và có trình độ cao, luôn sẵn sàng gặp gỡ và bổ trợ thêm kiến thức cho sinh viên trong toàn bộ quá trình học.

Học viện Quản lý Nanyang có quan hệ đối tác với nhiều trung tâm mầm non khác nhau – cung cấp cho sinh viên của chúng tôi những chương trình thực hành tốt nhất và vô cùng giá trị. Sinh viên sẽ có được những trải nghiệm vô cùng phong phú thông qua các vị trí thực tế, tư vấn nghề nghiệp và vị trí công việc.

Các khoá học