fbpx
CAO ĐẲNG QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – GIẢNG DẠY

(Cấp bằng bởi Học viện Quản lý Nanyang)

Khóa học này áp dụng phương pháp dạy và học tích hợp cho phép sinh viên tham gia vào việc học tập có mục đích, phù hợp, nơi sinh viên sẽ học được những cách dạy và học mới, sáng tạo. Họ sẽ thực hiện một cách tiếp cận sáng tạo để mở rộng khả năng học tập của trẻ em về các kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề nhằm xây dựng ngôn ngữ, tính toán và hiểu biết khoa học. Sinh viên cũng sẽ học các chiến lược về cách hỗ trợ và quản lý hành vi tích cực và nhất quán trong một môi trường đa văn hóa.