fbpx
CAO ĐĂNG NÂNG CAO TRONG GIẢNG DẠY MẦM NON (TIẾNG TRUNG)

(Được cấp bằng bởi Học viện Quản lý Nanyang)

Văn bằng Cao cấp Quốc tế về Giáo dục Mầm non (Tiếng Quan Thoại) nhằm mục đích thúc đẩy khả năng của Sinh viên trở thành nhà giáo dục, người chăm sóc, người thực hành phản xạ nhanh và thiết lập mối quan hệ tôn trọng với gia đình và các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế. Khóa học sẽ chuẩn bị cho Sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu sự nghiệp của một Nhà giáo dục Mầm non.