Cao đẳng Giáo Dục Mầm Non Quốc Tế

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức về cách trẻ em học tập và phát triển trong những năm đầu đời. Nền tảng và khuôn khổ của khóa học này là Giáo dục Mầm non phổ quát, nơi mà sinh viên sẽ được trang bị những điều cần thiết để bắt đầu sự nghiệp như một nhà giáo dục mầm non trong bối cảnh quốc tế.