fbpx
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

(Cấp bẳng bởi University of the West of Scotland)

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường đại học University of the West of Scotland  (UWS) được thiết kế để phản ánh bản chất luôn thay đổi của doanh nghiệp và những thách thức toàn cầu mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang phải đối mặt. Nó tập trung vào phát triển các kỹ năng phân tích chiến lược, cũng như trực giác kinh doanh, bên cạnh việc tìm hiểu và tư duy thích ứng, để phát triển bạn trở thành một nhà lãnh đạo.

Nó có một cấu trúc tận dụng cách tiếp cận giảng dạy tích hợp, cung cấp cho người học sự hiểu biết toàn diện về cách mà các chức năng kinh doanh chính tác động lên nhau. Sử dụng nhiều phương pháp như bài tập đóng vai, nghiên cứu trường hợp và phân tích doanh nghiệp, v.v., các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tạo điều kiện sẽ được phát triển và nâng cao.

Khóa học cũng tập trung mạnh vào việc phát triển các kỹ năng quản lý ứng dụng rất quan trọng để quản lý sự sáng tạo, cũng như các kỹ năng giải quyết vấn đề để trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh hiệu quả. Bao gồm các lĩnh vực tập trung cụ thể như lãnh đạo và doanh nghiệp.