fbpx
Chứng chỉ dự bị đại học quốc tế

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

Khóa học này bao gồm một loạt các khía cạnh liên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh. Sinh viên sẽ tốt nghiệp với sự hiểu biết cơ bản về quy trình kinh doanh. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo học các cấp học cao hơn.