fbpx
Cử nhân nghệ thuật (danh dự) chuyên ngành Quản lý marketing

(cấp bằng bởi trường ĐH York St John University)

Chương trình cử nhân này tập trung vào nhiều bối cảnh khác nhau, trong tiếp thị và cả kỹ năng làm người chơi nhóm, thành viên nhóm và cuối cùng là vị trí quản lý. Khóa học này cho phép bạn nghiên cứu chuyên sâu về tiếp thị và quan sát các mối quan hệ liên kết với các chức năng khác như tài chính để đạt được hiệu quả trong vai trò quản lý.