Tại Sao Chọn Học Viện Quản Lý Nanyang?

Ngoài chương trình giảng dạy chất lượng được cung cấp bởi các học giả giàu kinh nghiệm và có trình độ; Học viện Quản lý Nanyang (NIM) cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập thuận lợi và trải nghiệm học tập toàn diện thông qua các hoạt động và sự kiện khác nhau. Học sinh cũng có cơ hội trau dồi kỹ năng lãnh đạo bằng cách tham gia Hội đồng sinh viên nơi họ đại diện cho hội sinh viên của mình trong việc tổ chức các hoạt động và sự kiện.