fbpx
Các Khóa Học Đã Đẳng Ký với CPE

Học Viện Quản Lý Nanyang có 5 chuyên ngành đào tạo từ  Khóa Học ngắn hạn đến Thạc Sỹ.  Các khóa học của NIM đều được đăng ký và chấp thuận bởi hiệp hội giáo dục tư thục (CPE). Nhấn vào đây để xem các khóa học của NIM.

Thông tin các khóa học có thể tìm thấy ở website CPE, www.ssg.gov.sg/cpe/pei.html.