Events

30/03/2017

NIM Graduation Ceremony will be held at Royal Palm, Clarke Quay Address : 6 Eu Tong Sen Street #04-86/87/89. Please contact our Student Services @ 67776996 for registration now.

Read More ...

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Chính sách về chất lượng của chúng tôi

Học viện quản lý Nanyang cam kết cung cấp dịch vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức của sinh viên và các đối tác; nhấn mạnh và các ngành công nghiệp có liên quan và sự đổi mới và bồi dưỡng môi trường tri thức với định hướng quốc tế