Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Giá trị OPAL

OPAL mang ý nghĩa hiếm có và cao quý, sự tìm kiếm sau một thời gian dài, một vật đẹp đẽ và giá trị …. Biểu tượng OPAL cho Nanyang là tất cả những thuộc tính và biểu trưng cho ý thức, đại diện cho Nanyang và sinh viên, nhân viên của chúng tôi, đánh giá đúng về chất lượng đã nuôi dưỡng các nhân và tổ chức tốt hơn…. Giá trị của Nanyang là

Tính khách quan: luôn có mục đích đánh giá tình huống, đưa ra phán đoán và đăt jra các mục tiêu, cộng thêm nỗ lực, đưa ra các quyết định và luôn hành động theo nguồn cảm hứng của trường và sinh viên
 

Kiên trì: luôn theo đuổi và nỗ lực để đạt được kết quả tốt, không từ bỏ giữa going và chuẩn bị để tiếp tục quãng đường đi thêm.
 

Tham vọng: giá trị cốt lõi của việc luôn muốn làm tốt hơn và muốn đạt được ý nghĩa và mang tới lợi ích cho những đối tượng chúng tôi có trạch nhiệm bao gồm cộng đồng cũng như gia đình, bạn bè và chính bản thân chúng ta.

Học tập: luôn trân trọng những giá trị của việc học tập, học cách học, học từ mọi người và học hàng ngày và không bao giờ ngừng học và truyền đạt giá trị của học tập tới những người chúng ta ….