Events

30/03/2017

NIM Graduation Ceremony will be held at Royal Palm, Clarke Quay Address : 6 Eu Tong Sen Street #04-86/87/89. Please contact our Student Services @ 67776996 for registration now.

Read More ...

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Xứ mệnh và tầm nhìn của chúng tôi |

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu với các hương trình phù hợp với nhu cầu thị trường trong khu vực

Tầm nhìn của chúng tôi 

Cung cấp các khóa học phù hợp với nhu cầu thị trường trong môi trường học tập năng động và sáng tạo để nuôi dưỡng sinh viên với kiến thức và kỹ năng để thành công trong ngành nghề họ đã chọn