Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Các thành tích của chúng tôi

► Tháng 12 năm 2011

Nằm trong TOP 10 trường tư thục được yêu thích nhất tạiSingaporetheo nghiên cứu của Jobscentral 2011

► Tháng 11 năm 2011

Nhận giải SME1asiaawards,

► Tháng 1 năm 2011

Giành giải thưởng Singapore SME 1000

► Tháng 12 năm 2010

Giành được chứng nhận Edutrust

► Tháng 7 năm 2010

Đăng ký CPE với thời hạn 4 năm

► Tháng 3 năm 2008

Gia hạn SQC-PEO trong 3 năm

► Tháng 7 năm 2007

MCYS phê duyệt cho NIm giảng dạy chương trình giáo dục mầm non

► Tháng 6 năm 2007

Granted by PQAC (Joint MOE-MCYS Committee for Pre-School Qualification) Accreditation for providing Early Childhood Care Education

► Tháng 12 năm 2004

Đạt được chứng nhận Case trust trong giáo dục

► Tháng 10 năm 2004

Giành được chứng nhận ISO 9001

► Tháng 8 năm 2003

Giành được giải thưởng SQC-PEO