Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Thư từ tổng giám đốc

Tại học viện quản lý Nanyang, chất lượng luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh giải thưởng về SQC-PEO, Nanyang cũng giành được giải thưởng khác như ISO 9001:2008, chứng nhận Edutrust. Phù hợp với triết lý về chất lượng, chúng tôi đưa ra các tuyên bố sau đây:

 Tain Nanyang, tỷ lệ trung bình giảng viên /sinh viên là 1/30 (tùy theo từng chương trình) và cao nhất là 1/50:
 Chúng tôi có 12 giáo viên biên chế và 20 giáo viên hợp đồng.
 Năng lực đào tạo của trường lên đến 500 sinh viên
 Cơ sở hạ tầng của chúng tôi gồm
 18 phòng học với sức chứa 50 sinh viên mỗi phòng
 2 phòng thực tập cho ngành du lịch khách sạn về nghệ thuật ẩm thực, buồng và lễ tân.
 1 phòng thực hành máy tính với sức chứa 35 sinh viên

Số tiền và các loại chi phí kiếm được từ phòng Marketing và được ghi trên hợp đồng với sinh viên.

Dưới đây là các dịch vụ với sinh viên

► Nanyang đề cao các dịch vụ với chất lượng cao.
► Giáo viên và gia sư của Nanyang mang phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực của họ.
► Nanyang cung cấp cho học sinh đầy đủ tiện nghi và dịch vụ hỗ trợ để thúc đẩy và làm hài lòng sinh viên.
► Nanyang chấp nhận sinh viên với trình độ tiếng anh tương đương với quy định được ghi trong hợp đồng sinh viên
► Nanyang sẽ thông báo với sinh viên ít nhất trước 2 tuần trong trường hợp khai giảng khóa học bị hoãn.
► Nanyang sẽ hoàn lại tiền học phí căn cứ vào chính sách thôi học được quy đinh trong hợp đồng đã được ký với sinh viên