Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Hc tp ti Nanyang

Học viện quản lý nanyang được thành lập năm 2001, nhà trường luôn hướng tới trở thành nhà cung cấp giáo dục hàng đầu với các khóa học phù hợp với yêu cầu thị trường trong khu vực. Chiến lược của Nanyang theo hướng tập trung vào chương trình, khách hàng, con người và ….

Học viện có 5 khoa:

  • Khoa kinh doanh
  • Khoa du lịch khách sạn
  • Khoa kỹ thuật
  • Khoa giáo dục mầm non
  • Và Khoa ngoại ngữ

 

Cung cấp các khóa học đa dạng từ chứng chỉ, cao đẳng, cao đẳng nâng cao, cử nhân, thạc sỹ và các khóa sau đại học. Tất cả các giáo viên của chúng tôi đều có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và trong giảng dạy. Học viện là cánh cửa học thuật và nghề nghiệp hướng tới một nền giáo dục phù hợp với yêu cầu thị trường và đào tạo trong một nền kinh tế sôi động và đa sắc tộc của Singapore.

Tất cả các hoạt động của chúng tôi tập trung và nhu cầu của sinh viên, với tập trung vào việc cung cấp môi trường hoạt động chủ động láy sinh viên làm trung tâm trong quá trình quản lý học tập đã phản ánh được văn hóa lấy sinh viên làm trung tâm của Nanyang.