Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Giáo dục Mầm Non

Giáo dục mầm non là vấn đề quan tâm nhất của mỗi người làm cha làm mẹ.
 
Chuyên ngành Giáo dục mầm non được thành lập năm 2000 với mục tiêu cung cấp một nền giáo dục chuyên nghiệp và chất lượng cho bậc mầm non. Chuyên ngành ra đời nhằm đào tạo và nâng tầm một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm để giảng dạy bậc mầm non trong tương lai.
 
Đến nay đã có hơn 1,600 sinh viên theo học chuyên ngành này và đây là một trong những ngành học có bước phát triển độc lập và vượt bậc nhất trong hệ thống giáo dục đào tạo tại Singapore.

 
Tại sao chọn Chuyên ngành GD mầm non tại Học viện quản lý Nanyang?

 
Vì chương trình đào tạo của Nanyang thông qua việc thấu hiểu tầm quan trọng của kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. Nanyang luôn áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tối ưu, khoa học kỹ thuật, theo kịp xu hướng đào tạo mới và cho ra đời những môn học cần thiết với thực tiễn. Người được đào tạo sẽ có cơ hội đi sâu vào những vấn đề, thách thức thông qua việc đào tạo. Tại Nanyang, sinh viên có cơ hội phát huy tối đa những gì tốt nhất họ có thể thực hiện.