Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Khoa kinh doanh 

Kinh doanh là trái tim của nền kinh tế
Tuy nhiên, Chính sự đa dạng và sống động lại có chức năng giữ nhịp và  động lực phát triển kinh tế. Và khoa Kinh Doanh của Nanyang cung cấp các khóa học mang tính đa dạng và sốngng động,làm phong phú thêm kiến thức kinh doanh cho sinh viên,bởi lẽ :

Chất lượng đào tạo và các chương trình được cung cấp trong sự hợp tác uy tín của học viện với cácđối tác trường đại học danh tiếng

Tương tác trong một xã hội năng động trong đó tiếng Anh được sử dụng rộng rãi và chiếm ưu th

Và trong một ngành công nghiệp được định hướng bởi nhiều chuyên gia 

Khoa quản trị kinh doanh là cánh cửa học thuật cung cấp các khóa học kinh doanh mang tính thực tế trong ngành kinh tế sôi động của Singapore.
 

Tại sao chọn học  Kinh Doanh tại Nanyang? 

Khoa kinh doanh cung cấp cho sinh viên với kế hoạch học tập chi tiết ,rõ ràng từ cao đẳng đến đại học. Chất lượng của chương trình được kiểm toán thường xuyên bởi các đối tác tin cậy. 
Sinh viên tốt nghiệp tại khoa kinh doanh của Nanyang có thể có thể tiếp tục học hoặc chuyển tiếp qua các trường liên kết.