Events

26/10/2015

Turn Your Diploma to Master's in 2 years, Contact our sales at 67776996 for more details

Read More ...

Newsletter Subscription


   

Khoa qun tr du lch khách sn

Sự quyến rũ của một ðịa ðiểm và hiệu quả của ngành công nghiệp dịch vụ là nam châm thu hút khách du lịch ðến một quốc gia
Du lịch và khách sạn nm trong s nhng lĩnh vc quan trọng trong ngành công nghip dch v mà hai ngành này luôn thúc ðẩy nhau mang ðến sức hút của một quốc gia nhý mt ðim ðến du lịch và kinh doanh

Tại học viện Nanyang, khoa quản trị du lịch tại Singapore, sinh viên chúng tôi ðýợc hýởng các lợi ích:

Chất lýợng ðào tạo và các chýõng trình ðýợc cung cấp trong s hp tác uy tín ca hc vin

Týõng tác trong một xã hội nãng ðộng trong ðó tiếng Anh ðýợc sử dụng rộng rãi và

Trải nghiệm sống ðộng về ngành dịch vụ chuyên nghiệp nhý một trung tâm về kinh doanh và giải trí

Ti sao chn hc  Qun Tr Du Lch Khách Sn ti Nanyang?

Học viện quản lý Nanyang là học viện có Edutrust và ðạt tiêu chuẩn chất lýợng  lớp học (SQC )trong ngành kinh doanh giáo dục tý ở Singapore, tập trung vào ðào tạo du lịch và khách sạn.

Nằm tại trung tâm của khu vực kinh doanh, chúng tôi ðang cung cấp các chýõng trình cao ðẳng, cao ðẳng nâng cao, cử nhân và sau ðại học về ngành quản trị du lịch khách sạn ðýợc công nhận bởi các trýờng ðại học ở Úc và ở Anh, ðặc biệt là trýờng ðại học Ballarat của Úc. Sau khi hoàn thành các môn học lý thuyết chýõng trình cao ðẳng, sinh viên của chúng tôi có cõ hội thực tập 6 tháng tại các khách sạn hàng ðầu nhý Fullerton, Sheraton towers, Hilton, Pan Pacific, Crowne Plaza, Shangri – La, The Mandarin Oriental… Khóa học của chúng tôi tập trung vào các kỹ nãng thị trýờng và ðýợc thiết kế ðể phát triển nghề nghiệp. Sinh viên ðýợc giảng dạy từ những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong ngành du lịch và khách sạn

Bằng cao ðẳng tại Nanyang ðýợc công nhận trên toàn thế giới. Hiện tại có rất nhiều sinh viên tt nghip ti hc vin Nanyang nhận ðýợc việc làm trong ngành du lịch và khách sạn tại Singapore và trên toàn thế giới