SAST_Banner_1600px x 800px
SOIT_Banner_1600px x 800px
Abertay USP_1600x800
SAST_Banner_1600px x 800px
previous arrow
next arrow
Abertay_Courses_Poly_320x360
Why Abertay_Mobile_320x360
Abertay_Masters_320x360
[Digital Media] Website Banner_SOIT_1920 X 800_V1
Feb_Website Banner_SAST_1600 X 800_01022024_V1
previous arrow
next arrow

Trường NIM

Tăng tốc trong hành trình phát triển nghề nghiệp của bạn với Học viện Quản lý Nanyang với các khóa học liên quan đến các chuyên ngành của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học từ Chứng chỉ, Cao đẳng, Cao đẳng Nâng cao, Cử nhân, cũng như Bằng Thạc sĩ và các khóa học Sau Đại học khác. Trường của chúng tôi bao gồm 6 ngành: Ngành Kinh doanh, Ngành Du lịch & Khách sạn, Ngành Kỹ thuật, Ngành Giáo dục Mầm non, Ngành Hậu cần và Ngành Ngôn ngữ – sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển và chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp mà bạn muốn theo đuổi.

DỮ LIỆU HIỆU SUẤT CỦA SINH VIÊN

0

QUỐC GIA

0 %

TỶ LỆ TỐT NGHIỆP

0 %

TỶ LỆ ĐỖ

Dữ liệu được trích xuất từ bảng thành tích của sinh viên Học viện Quản lý Nanyang năm 2021.

Đối tác Đại học

2560px-University_of_the_West_of_Scotland_Logo.svg
York_St_John_University_2019_logo

Đối tác Học thuật

Sự kiện