KHÓA HỌC

Home / Khóa Học

Tìm chương trình phù hợp

Học viện quản lý Nanyang, với 5 khoa cung cấp các khóa học phù hợp với thị trường, phục vụ nhu cầu học tập của nhiều cá nhân khác nhau. Sau đây là các khóa học hiện đang được đào tạo tại NIM